جوجه بروستد بیست

قزوین، ملاصدرا بالاتر از کانال جنب کوچه گوهرجوجه 1/4 سینه
15,000 تومان
جوجه 1/4 ران
15,000 تومان
سالاد ذرت
2,500 تومان
باربیکن
3,500 تومان
جوجه 1/4 ران
15,000 تومان
جوجه 1/4 سینه
15,000 تومان
جوجه 1/2 ران
30,000 تومان
جوجه 1/2 سینه
30,000 تومان
جوجه 1/2 مخلوط
مخلوط ران و سینه
30,000 تومان
بشقاب سوخاری 20
ناگت میگو، شنیسل، فیله
16,000 تومان
فیله سوخاری
17,000 تومان
کوردون بلو
ورق پنیر، ورق ژامبون به همراه مرغ
13,000 تومان
شنیسل مرغ
13,000 تومان
ناگت مرغ
12,000 تومان
میگو سوخاری
12,000 تومان
بال سوخاری
4 تکه کامل بال و بازو
12,000 تومان
قارچ سوخاری
9,000 تومان
سیبب زمینی سرخ کرده
4,000 تومان

سالاد فصل
2,500 تومان
سالاد ذرت
2,500 تومان
زیتون پرورده
3,500 تومان

نوشابه قوطی
1,500 تومان
ایستک قوطی
1,800 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
ایستک خانواده
3,000 تومان
دوغ خانواده
4,500 تومان
باواریا قوطی
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
هوفنبرگ
2,500 تومان
باربیکن
3,500 تومان
بیگ بر
4,000 تومان