گرینویچ - شعبه بلوار مدرس

( خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قزوین ، بلوار مدرسچیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
21,700 تومان
برگر
همبرگر تک با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
20,900 تومان
گرینویچ برگر
همبرگر دوبل با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
28,700 تومان
گرینویچ برگر
همبرگر دوبل با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
28,700 تومان
چیز ویچ برگر
همبرگر تک با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
21,700 تومان
چیک ویچ گریل
سینه مرغ گریل شده با ادویه مخصوص, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
18,700 تومان
چیک ویچ سوخاری
سینه مرغ سرخ شده یا گریل شده با چاشنی مخصوص، پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور
18,700 تومان
میکس ویچ
برگر دوبل(برگر، مرغ)با پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور، پیاز
24,700 تومان
شروم ویچ
برگر تک با قارچ سوخاری کاهو، گوجه، پیاز و خیارشور
23,700 تومان
دابل ویچ
همبرگر تک با 2 نان تست شده و 3 پنیر با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
23,700 تومان
برگر
همبرگر تک با گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
20,900 تومان
وجی ویچ
سیب زمینی بادو نان تست شده به همراه پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز
12,700 تومان
اولتراویچ
ساندویچ گرینویچ (دوبل) با نان تست شده اضافه
29,700 تومان

چیکن استریپس
سینه مرغ سوخاری با ادویه مخصوص و سیب زمینی
19,700 تومان
چیکن سالاد
کاهوی فرانسوی ارگنیک، سینه مرغ سوخاری/گریل پیاز، گوجه و سس
18,700 تومان
سیب زمینی کرینکل
سيب زميني اسلايس شده بصورت موجي
10,000 تومان

مستر کت
لیمو، سیب، انگور
3,500 تومان
موهیتو مستر کت
3,500 تومان
اف اس قوطی
4,000 تومان
نوشابه
کوکا، فانتا، لیموناد
3,000 تومان
دوغ
3,500 تومان
آب معدنی
1,500 تومان