پیتزا کسری

قزوین ،خیابان دانشگاه نبش کوچه 32پیتزا مخصوص + نوشابه رایگان
ژامبون مرغ ژامبون گوشت فلفل دلمه ادویه مخصوص قارچ پنیر پیتزا
7,000 تومان
پیتزا مخصوص + دوغ رایگان
ژامبون مرغ ژامبون گوشت فلفل دلمه ادویه مخصوص قارچ پنیر پیتزا
7,000 تومان
پیتزا سبزیجات + نوشابه رایگان
سبزیجات تازه قارچ فلفل دلمه ادویه مخصوص پنیر پیتزا
7,000 تومان
پیتزا سبزیجات + دوغ رایگان
سبزیجات تازه قارچ فلفل دلمه ادویه مخصوص پنیر پیتزا
7,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ + نوشابه رایگان
مرغ قارچ پنیر پیتزا فلفل دلمه ادویه مخصوص
9,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ + دوغ رایگان
مرغ قارچ پنیر پیتزا فلفل دلمه ادویه مخصوص
9,000 تومان
پیتزا گوشت + نوشابه رایگان
فیله گوشت قارچ فلفل دلمه ادویه مخصوص پنیر پیتزا
13,000 تومان
پیتزا گوشت + دوغ رایگان
فیله گوشت قارچ فلفل دلمه ادویه مخصوص پنیر پیتزا
13,000 تومان
پیتزا گوشت + دوغ رایگان
فیله گوشت قارچ فلفل دلمه ادویه مخصوص پنیر پیتزا
13,000 تومان
پپرونی + نوشابه کوکاکولا رایگان
پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر پیتزا
10,000 تومان
پپرونی + دوغ رایگان
پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر پیتزا
10,000 تومان

سیب زمینی تنوری
5,000 تومان
دوغ لیوانی خوشگوار اضافه
1,000 تومان
نوشابه کوکا کولا اضافه
1,000 تومان
3 عدد سس تک نفره اضافه
500 تومان

مخصوص ویژه+نوشابه قوطی رایگان
10,000 تومان
سبزیجات ویژه + نوشابه قوطی رایگان
10,000 تومان
ویژه پپرونی + نوشابه قوطی رایگان
14,000 تومان
ویژه مرغ و قارچ + نوشابه قوطی رایگان
13,000 تومان
ویژه گوشت و قارچ + نوشابه قوطی رایگان
فیله گوشت
16,000 تومان
ویژه سیب زمینی
سیب زمینی+پنیر پیتزا+دلمه+قارچ+ژامبون
8,500 تومان

خانواده مخصوص + نوشابه خانواده رایگان
25,000 تومان
خانواده سبزیجات + نوشابه خانواده رایگان
25,000 تومان
خانواده پپرونی + نوشابه خانواده رایگان
25,000 تومان
خانواده مرغ و قارچ + نوشابه خانواده رایگان
30,000 تومان
خانواده گوشت و قارچ + نوشابه خانواده رایگان
35,000 تومان
خانواده میکس + نوشابه خانواده رایگان
ترکیب فیله گوساله با مرغ + قارچ
35,000 تومان