رستوران کرمانی

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
قیمه نثار معمولی
12,500 تومان
قورمه سبزی معمولی
10,000 تومان
ناموجود
قیمه لپه معمولی
10,000 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ معمولی
11,500 تومان
استامبولی معمولی
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
10,000 تومان
ناموجود
چلو جوجه کباب معمولی
12,500 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
13,500 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله معمولی
18,500 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی معمولی
50,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
قیمه نثار مخصوص
16,000 تومان
قورمه سبزی مخصوص
12,000 تومان
ناموجود
قیمه لپه مخصوص
12,000 تومان
ناموجود
زرشک پلو با مرغ ویژه
12,000 تومان
استامبولی مخصوص
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
12,000 تومان
ناموجود
چلو جوجه کباب مخصوص
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
سه سیخ
17,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله مخصوص
20,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله ویژه
22,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی مخصوص
60,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
70,000 تومان
شیرین پلو
جمعه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
18,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
22,000 تومان
چلو کباب کوبیده مراکشی ویژه
19,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص ویژه
28,000 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص ویژه
38,000 تومان
چلو کباب برگ سلطانی مخصوص ویژه
42,500 تومان
چلو کباب ترش مخصوص ویژه
35,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سوپ جو
4 نفره
10,000 تومان
ماست و خیار
2,000 تومان
ماست موسیر
750 تومان
سالاد فصل
2,000 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
دسر تیرامیسو
4,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه بطری
950 تومان
دوغ لیوانی
700 تومان
دوغ قوطی
1,500 تومان
موهیتو
1,500 تومان
نوشابه خانواده
2,800 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
خوشگوار
3,000 تومان
دوغ خانواده آبعلی
آبعلی
3,000 تومان
دلستر خانواده
2,300 تومان
هی دی خانواده
2,300 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانکرمانی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز: