کرمانی

قزوین ، خیابان ولیعصر، خیابان شاهدچلو جوجه کباب معمولی
13,500 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
کوبیده سیخی
5,000 تومان
قیمه نثار معمولی
14,500 تومان
قیمه نثار معمولی
14,500 تومان
قورمه سبزی معمولی
10,500 تومان
قیمه لپه معمولی
10,500 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله معمولی
23,000 تومان
استامبولی معمولی
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
10,000 تومان
ناموجود
چلو جوجه کباب معمولی
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
14,000 تومان

قیمه نثار مخصوص
19,000 تومان
قورمه سبزی مخصوص
12,500 تومان
قیمه لپه مخصوص
12,500 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
13,500 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله مخصوص
25,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچی گوساله ویژه
27,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
4نفره
125,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
3 نفره
100,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
19,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
سه سیخ
19,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
24,000 تومان
چلو کباب کوبیده مراکشی ویژه
24,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص ویژه
33,500 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص ویژه
47,000 تومان
چلو کباب برگ سلطانی مخصوص ویژه
51,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص ویژه
36,500 تومان
شیرین پلو
جمعه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
25,000 تومان
ناموجود
استامبولی مخصوص
چهارشنبه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
12,000 تومان
ناموجود
باقالی پلوباسردست گوسفندی
3نفره
100,000 تومان
باقالی پلو با سردست گوسفندی
4 نفره
125,000 تومان

سوپ جو
5 نفره
13,000 تومان
ماست و خیار
2,500 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان
دسر تیرامیسو
5,000 تومان
سوپ جو
3نفره
9,000 تومان

نوشابه قوطی
1,700 تومان
نوشابه بطری
1,100 تومان
دوغ لیوانی
800 تومان
دوغ قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
2,800 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
3,950 تومان
هی دی خانواده
2,700 تومان
باربیکن
2,500 تومان

خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
44,000 تومان
خوراک برگ سلطانی مخصوص
بدون برنج
49,000 تومان
خوراک کباب ترش مخصوص
بدون برنج
34,500 تومان
خوراک کباب بختیاری مخصوص
بدون برنج
31,500 تومان
خوراک کباب کوبیده مراکشی
بدون برنج
22,000 تومان
کوبیده سیخی
5,000 تومان