کرمانی

قزوین ، خیابان ولیعصر، خیابان شاهدچلو کباب کوبیده معمولی
17,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
16,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
24,000 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
17,000 تومان

قیمه نثار مخصوص
24,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
16,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله مخصوص
34,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه گوساله ویژه
33,000 تومان
باقالی پلو با گردن گوسفندی ویژه
4نفره
150,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
24,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
سه سیخ
24,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
28,000 تومان
چلو کباب کوبیده مراکشی ویژه
28,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص ویژه
36,000 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص ویژه
49,000 تومان
چلو کباب برگ سلطانی مخصوص ویژه
56,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص ویژه
48,000 تومان
شیرین پلو
جمعه ها-سفارش قبل از ساعت 13:30 پذیرفته می شود.
28,000 تومان
ناموجود
باقالی پلوباسردست گوسفندی
4نفره
150,000 تومان

سوپ جو بزرگ
5 نفره
13,000 تومان
سوپ جو کوچک
3نفره
10,000 تومان
ماست و خیار
2,500 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان

خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
46,000 تومان
خوراک برگ سلطانی مخصوص
بدون برنج
53,000 تومان
خوراک کباب ترش مخصوص
بدون برنج
42,000 تومان
خوراک کباب بختیاری مخصوص
بدون برنج
33,000 تومان
خوراک کباب کوبیده مراکشی
بدون برنج
25,000 تومان

نوشابه قوطی
1,700 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ قوطی
3,500 تومان
نوشابه خانواده
3,200 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
5,000 تومان
باربیکن
2,500 تومان