میزبان

(8 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، ملاصدرا-خیابان صنایع دستی-رو بروی اداره صنایع دستیاکبر جوجه
11,960 تومان
چلو کباب سلطانی
17,480 تومان
چلو کباب برگ
14,720 تومان
چلو کباب بختیاری
12,880 تومان
چلو کباب شف
11,960 تومان
چلو کباب نگینی
11,960 تومان
چلو کباب جوجه
8,280 تومان
چلو کباب کوبیده
8,280 تومان
قیمه نثار
9,200 تومان
قیمه سیب زمینی
8,280 تومان
ناموجود

چلو کباب سلطانی
20,240 تومان
چلو کباب برگ
17,480 تومان
چلو کباب بختیاری
15,640 تومان
چلو کباب شف
14,720 تومان
چلو کباب نگینی
14,720 تومان
چلو کباب جوجه
11,040 تومان
چلو کباب کوبیده
11,040 تومان
قیمه نثار
11,960 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
8,280 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان
8,280 تومان
ناموجود
لوبیا پلو
7,360 تومان
ناموجود
ماکارونی
6,440 تومان
ناموجود
چلو فسنجان
12,880 تومان
ناموجود
کتلت گوشت
8,280 تومان
ناموجود
میرزا قاسمی
بدون برنج
8,280 تومان
باقالی قاتق
بدون برنج
8,280 تومان
کشک بادمجان
8,280 تومان

نوشابه پلاستیکی
920 تومان
نوشابه خانواده
2,300 تومان
دوغ لیوانی
920 تومان
دوغ خانواده
2,760 تومان
ایستک
1,380 تومان
ایستک خانواده
2,760 تومان
دوغ زالی پرچرب
500 سی سی
2,300 تومان
دوغ زالی پرچرب
1.5 لیتری
3,680 تومان

سالاد فصل
2,300 تومان
ماست و خیار
1,840 تومان
ماست بادمجان
1,840 تومان