کباب گلپایگانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.
در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

خیابان شهید بابایی ، نبش کوچه 24کباب کوبیده
یک سیخ 110 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
5,700 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
6,650 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
6,650 تومان
جوجه کباب حلزونی
یک سیخ 300 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
12,350 تومان
کباب کوبیده
یک سیخ 110 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
5,700 تومان
جوجه کباب حلزونی
یک سیخ 300 گرم به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
12,350 تومان
بال کباب
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
6,650 تومان
بازو کبابی
6 عدد به همراه گوجه، فلفل، پیاز، ریحان
6,650 تومان
نان سنگک تازه
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
475 تومان

زیتون پرورده
2,850 تومان
ماست و خیار
1,900 تومان
ماست موسیر
1,900 تومان
سالاد فصل + 2 عدد سس
2,375 تومان

دوغ خانواده مخصوص گلپایگانی
4,750 تومان
دوغ کوچک مخصوص گلپایگانی
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,090 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دلستر قوطی
2,375 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,140 تومان
دلستر انگور
4,750 تومان