میرعماد

چلو جوجه کباب(برنج ایرانی)
9,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص(برنج خارجی)
2 سیخ- 400گرم
12,500 تومان
چلو کباب کوبیده(برنج ایرانی)
9,500 تومان
قیمه نثار(برنج ایرانی)
9,500 تومان
قورمه سبزی(برنج ایرانی)
9,000 تومان
قیمه نثار(برنج ایرانی)
9,500 تومان
قیمه نثار مخصوص(برنج ایرانی)
14,500 تومان
زرشک پلو با مرغ(برنج ایرانی)
11,500 تومان
چلو کباب کوبیده(برنج ایرانی)
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص(برنج ایرانی)
12,500 تومان
چلو جوجه کباب(برنج ایرانی)
9,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص(برنج ایرانی)
14,500 تومان
چلو کره(برنج ایرانی)
3,500 تومان

قرمه سبزی(برنج خارجی)
هر پرس
7,000 تومان
قیمه نثار(برنج خارجی)
120 گرم
7,500 تومان
قیمه نثار مخصوص(برنج خارجی)
240 گرم
12,500 تومان
زرشک پلو با مرغ(برنج خارجی)
1/4 مرغ
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده(برنج خارجی)
2 سیخ - 200 گرم
7,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص(برنج خارجی)
3 سیخ - 300گرم
10,500 تومان
چلو جوجه کباب(برنج خارجی)
1 سیخ - 200 گرم
7,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص(برنج خارجی)
2 سیخ- 400گرم
12,500 تومان
کوبیده سیخی
هر سیخ 100 گرم
3,000 تومان
جوجه سیخی
هر سیخ 200 گرم
6,000 تومان
جوجه مخصوص سیخی
هر سیخی
11,000 تومان
چلو کره معمولی(برنج خارجی)
هر پرس
2,500 تومان
گوجه
هر سیخ
1,000 تومان

سالاد فصل
2,000 تومان
سالاد شیرازی
3,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست و خیار ویژه
2,000 تومان
زیتون
2,000 تومان
سوپ جو
1,500 تومان

نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده میوه ای
3,000 تومان
دلستر خانواده انگور
3,500 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
دوغ زالی کوچک
2,000 تومان
دوغ زالی خانواده
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 6000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان