رستوران میرعماد
(0 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 6000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان

منوی برنج ایرانی(دمسیاه اعلاء)
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
قورمه سبزی معمولی
9,000 تومان
قیمه نثار معمولی
9,500 تومان
قیمه نثار مخصوص
14,500 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
9,500 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
14,500 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
9,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
12,500 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
14,500 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
16,500 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
17,500 تومان
چلو کره معمولی
3,500 تومان

منوی برنج خارجی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
قرمه سبزی معمولی
هر پرس
7,000 تومان
قیمه نثار معمولی
120 گرم
7,500 تومان
قیمه نثار مخصوص
240 گرم
12,500 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
1/4 مرغ
7,500 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
1/2 مرغ
12,500 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
2 سیخ - 200 گرم
7,500 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
3 سیخ - 300گرم
10,500 تومان
چلو جوجه کباب معمولی
1 سیخ - 200 گرم
7,500 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
2 سیخ- 400گرم
12,500 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
220 گرم
14,500 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
220 گرم
15,500 تومان
کوبیده معمولی
هر سیخ 100 گرم
3,000 تومان
جوجه معمولی
هر سیخ 200 گرم
6,000 تومان
جوجه مخصوص
هر سیخی
11,000 تومان
چلو کره معمولی
هر پرس
2,500 تومان
گوجه
هر سیخ
500 تومان

پیش غذاها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد فصل
2,000 تومان
سالاد شیرازی
3,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
ماست و خیار ویژه
2,000 تومان
زیتون
2,000 تومان
سوپ جو
1,500 تومان

نوشیدنی ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دلستر قوطی
1,500 تومان
دلستر بزرگ
2,500 تومان
دوغ کوچک
1,000 تومان
دوغ زالی کوچک
2,000 تومان
دوغ زالی خانواده
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان