رستوران ته چین 2 - شعبه نوروزیان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو جوجه کباب مخصوص
200 گرم
9,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
3 سیخ
9,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
9,000 تومان
چلو شف جوجه مخصوص
دو لایه- 300 گرم
12,000 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
200 گرم
14,000 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
400گرم
9,000 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
300 گرم
12,000 تومان
چلو کباب لقمه نگینی مخصوص
400 گرم
14,000 تومان
چلو جوجه ترش مخصوص
300 گرم
14,000 تومان
چلو سلطانی مخصوص
برگ + 2 سیخ کوبیده
23,000 تومان
قرمه سبزی/قیمه لپه مخصوص
8,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
20,000 تومان
چلو کباب منزو مخصوص
25,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب کوبیده ویژه
4 سیخ
12,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
300 گرم
12,000 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه
300 گرم
18,000 تومان
قیمه نثار ویژه
12,000 تومان
چلو شف جوجه ویژه
دو لایه- 400 گرم
16,000 تومان
چلو کباب ترش ویژه
200 گرم
21,000 تومان
آدانا کباب ویژه
15,000 تومان
چلو شیشلیک شاندیز ویژه
48,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
باقالی پلو با مرغ
14,000 تومان
باقالی پلو با گوشت
19,000 تومان
ته چین مرغ
14,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
زیتون پرورده
2,500 تومان
زیتون ساده
2,000 تومان
ماست خیار
2,000 تومان
ماست بادمجان
2,000 تومان
ماست بورانی
2,000 تومان
ماست موسیر
1,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
کشک بادمجان
8,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,500 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دلستر قوطی
1,700 تومان
دلستر خانواده
2,500 تومان
دوغ تک نفره
1,000 تومان
دوغ نیم لیتری
2,000 تومان
دوغ قوطی
1,700 تومان
دوغ خانواده محلی
4,000 تومان
آب معدنی کوچک
500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
قاشق و چنگال
200 تومان
لیوان یکبار مصرف
100 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانته چین 2 - شعبه نوروزیان هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:00
19:30 تا 22:00