خانه تشریفات پارس
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چلو جوجه کباب ترش معمولی
9,500 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
10,450 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
7,600 تومان
چلوماهی قزل آلا سرآشپز
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
14,250 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
17,100 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
15,200 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سرآشپز
17,100 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
16,150 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
16,150 تومان
چلو کباب هندی سرآشپز
14,250 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
10,450 تومان
قیمه نثار سر آشپز
10,450 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یا بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
10,450 تومان
چلو کباب شف سرآشپز
19,950 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
13,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
11,400 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
12,350 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
12,350 تومان
چلوکباب شف مخصوص
15,200 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
11,400 تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
8,550 تومان
چلو جوجه کباب ترش معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
7,600 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
10,450 تومان
چلو جوجه تکه ماستی معمولی
8,550 تومان
چلو جوجه مکزیکی معمولی
8,550 تومان
زرشک پلو بامرغ معمولی
7,600 تومان
قیمه نثار معمولی
7,600 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیبزمینی یا بادمجان معمولی
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
6,650 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
4,750 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
6,650 تومان

سالاد فصل
1,900 تومان
ماست موسير
950 تومان
زیتون
2,375 تومان
سوپ ( تکنفره)
جو قارچ و ذرت
1,900 تومان
زیتون ساده
١٠٠ گرم
2,375 تومان

آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
دوغ زالی خانواده
4,275 تومان
دوغ زالی کوچک
1,900 تومان
دوغ خشگوار خانواده
3,325 تومان
دوغ کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,660 تومان
دلستر خانواده ایستک
2,850 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر باربیکن شیشه ای
2,850 تومان
نوشابه قوطی کوکا
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,425 تومان
هایپ
5,700 تومان
جک وستر
4,750 تومان
نوشابه بوم بوم
4,750 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان