رستوران خانه تشریفات پارس
(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 11000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان

تشریفات
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ تشریفات
23,750 تومان
ناموجود
چلو کباب ترش
23,750 تومان
ناموجود
چلو کباب سرآشپز(شف)
19,950 تومان
چلو جوجه کباب تکه ماستی
16,150 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی
16,150 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان
15,200 تومان
چلو کباب هندی
14,250 تومان
ناموجود
چلو کباب کوبیده زعفرانی
14,250 تومان
زرشک پلو با مرغ
12,350 تومان
قیمه نثار
10,450 تومان
قرمه سبزی یا قیمه بادمجان
10,450 تومان

ویژه
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ ویژه
19,000 تومان
چلو کباب سرآشپز(شف)
15,200 تومان
چلو جوجه کباب تکه ماستی
12,350 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی
12,350 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان
11,400 تومان

مخصوص
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو جوجه کباب تکه ماستی
8,550 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی
8,550 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان
7,600 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی
8,550 تومان
قیمه نثار
6,650 تومان
قرمه سبزی یا قیمه بادمجان
6,650 تومان
عدس پلو یا استانبولی
6,650 تومان
ناموجود
چلو جوجه ترش
19,000 تومان
ناموجود

پیش غذا و نوشیدنی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد فصل
1,900 تومان
ماست
950 تومان
زیتون
2,375 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
دوغ زالی خانواده
3,800 تومان
دوغ زالی کوچک
1,900 تومان
دوغ نصیری خانواده
2,850 تومان
دوغ نصیری کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,375 تومان
دلستر خانواده
2,375 تومان
دلستر قوطی
1,425 تومان
دلستر کوچک
1,425 تومان
نوشابه قوطی پپسی
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
950 تومان