رستوران خانه تشریفات پارس
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلوماهی قزل آلا سرآشپز
16,150 تومان
چلو کباب برگ سر آشپز
25,650 تومان
چلو کباب سلطانی سر آشپز
23,750 تومان
چلو کباب بختیاری سر آشپز
19,000 تومان
چلوکباب ترش سرآشپز
25,650 تومان
چلو کباب لاری سرآشپز
23,750 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
14,250 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
17,100 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
15,200 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سرآشپز
17,100 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
16,150 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
16,150 تومان
چلو کباب هندی سرآشپز
14,250 تومان
چلوگوشت سرآشپز
17,100 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
10,450 تومان
قیمه نثار سر آشپز
10,450 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یا بادمجان سرآشپز
10,450 تومان
چلو کباب شف سرآشپز
19,950 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ مخصوص
17,100 تومان
چلو کباب بختیاری مخصوص
14,250 تومان
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
13,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
11,400 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
12,350 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
12,350 تومان
چلوکباب شف مخصوص
15,200 تومان
چلو ماهی قزل آلا مخصوص
11,400 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
8,550 تومان
چلو جوجه کباب ترش معمولی
9,500 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
7,600 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
10,450 تومان
چلو جوجه تکه ماستی معمولی
8,550 تومان
چلو جوجه مکزیکی معمولی
8,550 تومان
چلو گوشت معمولی
10,450 تومان
زرشک پلو بامرغ معمولی
7,600 تومان
قیمه نثار معمولی
7,600 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیبزمینی یا بادمجان معمولی
6,650 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد فصل
1,900 تومان
ماست
950 تومان
زیتون
2,375 تومان
سوپ ( تکنفره)
جو قارچ و ذرت
1,900 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
دوغ زالی خانواده
3,800 تومان
دوغ زالی کوچک
1,900 تومان
دوغ نصیری خانواده
2,850 تومان
دوغ نصیری کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,660 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
دلستر قوطی
1,900 تومان
دلستر کوچک
1,425 تومان
نوشابه قوطی پپسی
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,425 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 15000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان