رستوران خانه تشریفات پارس
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ تشریفات
23,750 تومان
ناموجود
چلو کباب ترش تشریفات
23,750 تومان
ناموجود
چلو کباب سرآشپز(شف) تشریفات
19,950 تومان
چلو جوجه کباب تکه ماستی تشریفات
16,150 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی تشریفات
16,150 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان تشریفات
15,200 تومان
چلو کباب هندی تشریفات
14,250 تومان
ناموجود
چلو کباب کوبیده زعفرانی تشریفات
14,250 تومان
زرشک پلو با مرغ تشریفات
12,350 تومان
قیمه نثار تشریفات
10,450 تومان
قرمه سبزی یا قیمه بادمجان تشریفات
10,450 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو کباب برگ ویژه
19,000 تومان
چلو کباب سرآشپز(شف) ویژه
15,200 تومان
چلو جوجه کباب تکه ماستی ویژه
12,350 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی ویژه
12,350 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان ویژه
11,400 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
چلو جوجه کباب تکه ماستی مخصوص
8,550 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی مخصوص
8,550 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
7,600 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی مخصوص
8,550 تومان
قیمه نثار مخصوص
6,650 تومان
قرمه سبزی یا قیمه بادمجان مخصوص
6,650 تومان
عدس پلو یا استانبولی مخصوص
6,650 تومان
ناموجود
چلو جوجه ترش مخصوص
19,000 تومان
ناموجود

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سالاد فصل
1,900 تومان
ماست
950 تومان
زیتون
2,375 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
دوغ زالی خانواده
3,800 تومان
دوغ زالی کوچک
1,900 تومان
دوغ نصیری خانواده
2,850 تومان
دوغ نصیری کوچک
950 تومان
نوشابه خانواده
2,375 تومان
دلستر خانواده
2,375 تومان
دلستر قوطی
1,425 تومان
دلستر کوچک
1,425 تومان
نوشابه قوطی پپسی
1,425 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
950 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 11000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانخانه تشریفات پارس هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:30
19:30 تا 23:00