پاشا

بلوار خرمشهر، نبش کوچه آرامشسس پیاله تند
500 تومان
جوجه بروستد ران دو تکه یک چهارم
10,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
جوجه بروستد سینه دو تکه یک چهارم
10,000 تومان
جوجه بروستد ران دو تکه یک چهارم
10,000 تومان
جوجه بروستد سینه سه تکه
13,500 تومان
جوجه بروستد ران سه تکه
13,500 تومان
جوجه بروستد مخلوط سینه و ران چهار تکه یک دوم
20,000 تومان
جوجه بروستد ران چهار تکه یک دوم
20,000 تومان
کتف و بال سوخاری 4 تکه
9,500 تومان
ناموجود

سوپ بزرگ
6,000 تومان
سوپ تک نفره
2,500 تومان
سیب زمینی کوچک
3,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
6,000 تومان
سالاد فصل
3,000 تومان
سس پیاله تند
500 تومان

نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه شیشه
2,000 تومان
نوشابه بطری
1,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
ماء الشعیر خانواده
3,500 تومان
ماء الشعیر شیشه
2,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
نوشابه خانواده
3,500 تومان
دوغ خانواده
4,000 تومان
دوغ آبعلی
2,000 تومان