تاملی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا،خیابان صنایع دستی،روبه روی ییمه بازنشستگانکباب کوبیده نگین دار با کته
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ با کته
9,500 تومان
سالاد فصل
1,900 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته مخصوص
11,400 تومان
کباب ترش با کته
19,000 تومان
اکبر جوجه با کته
14,250 تومان
کباب سلطانی با کته
20,900 تومان
کباب برگ با کته
19,000 تومان
کباب بختیاری با کته
15,200 تومان
کباب شفت با کته
15,200 تومان
کباب کوبیده نگین دار با کته
11,400 تومان
کباب بال زعفرانی با کته
9,500 تومان
باقالی پلو با ماهی با کته
15,200 تومان
زرشک پلو با مرغ با کته
9,500 تومان
قورمه سبزی با کته
7,600 تومان
قیمه لپه با کته
7,600 تومان
جوجه ترش با کته
19,000 تومان
کباب ترش با کته
19,000 تومان
جوجه کباب با کته نرمال
8,550 تومان
جوجه کباب با کته مخصوص
11,400 تومان
کباب کوبیده زعفرانی با کته نرمال
8,550 تومان
کباب کوبیده زعفرانی با کته مخصوص
11,400 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته نرمال
8,550 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین با کته مخصوص
11,400 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان
سالاد فصل
1,900 تومان
زیتون پرورده
1,900 تومان

نوشابه بطری
950 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی خانواده
950 تومان
دلستر شیشه ای
1,425 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان