مجلل

فردوسی شمالی،جنب مجتمع نارونشیرینی تر ترکیبی نوع یک، یک کیلویی
تشکیل شده از شیرینی هایی که قیمت آنها 16000 تومان است.
18,000 تومان
چیز کیک یک کیلویی
18,000 تومان
کیک شکلاتی یک کیلویی
18,000 تومان
کیک وانیلی یک کیلویی
28,000 تومان
ناپلئونی یک کیلویی
21,000 تومان

شیرینی تر ترکیبی نوع یک، یک کیلویی
تشکیل شده از شیرینی هایی که قیمت آنها 16000 تومان است.
18,000 تومان
شیرینی تر ترکیبی نوع دو، یک کیلویی
تشکیل شده از شیرینی هایی که قیمت آنها 18000 تومان است.
21,000 تومان
ناپلئونی یک کیلویی
21,000 تومان
کاپ کیک شکلاتی یک کیلویی
18,000 تومان
چیز کیک یک کیلویی
18,000 تومان
رولت دسری یک کیلویی
18,000 تومان
دسر ژله بستنی یک کیلویی
18,000 تومان
شکلاتی دسری یک کیلویی
18,000 تومان
تارت میوه ای یک کیلویی
18,000 تومان
تارت نوتلا یک کیلویی
18,000 تومان
شکلاتی یک کیلویی
18,000 تومان
رولت یک کیلویی
16,000 تومان
نان خامه ای یک کیلویی
17,500 تومان
شیرینی لطیفه یک کیلویی
16,000 تومان
کاردینال یک کیلویی
16,000 تومان
شیرینی تیتابی یک کیلویی
16,000 تومان
شیرینی زبان خامه دار یک کیلویی
16,000 تومان
بستنی زمستانی یک کیلویی
16,000 تومان
رولت یک کیلویی
16,000 تومان
رولت دسری یک کیلویی
18,000 تومان

کیک شکلاتی یک کیلویی
28,000 تومان
کیک وانیلی یک کیلویی
28,000 تومان
کیک شکلاتی یک کیلو و دویست گرمی
33,000 تومان
کیک وانیلی، یک کیلو و دویست گرم
33,000 تومان
کیک شکلاتی یک و نیم کیلویی
40,500 تومان
کیک وانیلی یک و نیم کیلویی
40,500 تومان

شیرینی خشک ترکیبی
17,000 تومان
رولت اتریشی یک کیلویی
16,000 تومان
کیک هویج یک کیلویی
15,000 تومان
کیک شکلاتی یک کیلویی
18,000 تومان
پای آناناس یک کیلویی
15,000 تومان
پای سیب یک کیلویی
15,000 تومان
شیرینی زبان یک کیلویی
14,300 تومان
نازک کره ای یک کیلویی
16,000 تومان
شیرینی مشهدی یک کیلویی
13,000 تومان
دانمارکی معمولی یک کیلویی
13,000 تومان
دانمارکی پودر قندی یک کیلویی
15,000 تومان
بیسکوییت کره ای یک کیلویی
16,000 تومان
چیز کیک شکلاتی یک کیلویی
20,000 تومان
کیک سیب یک کیلویی
14,000 تومان
تارت یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی گردویی دارچینی یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی رژیمی یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی عسلی یک کیلویی
16,000 تومان
دانمارکی ملوانی یک کیلویی
15,000 تومان
شیرینی لوتکا یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی لطیفه یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی رژیمی یک کیلویی
15,000 تومان
دانمارکی سبدی یک کیلویی
15,000 تومان
شیرینی ساقدوش
15,000 تومان
دانمارکی ملوانی یک کیلویی
15,000 تومان
مافین کرم دار یک کیلویی
18,000 تومان
شیرینی نارگیلی عسلی یک کیلویی
16,000 تومان
مافین شکلاتی یک کیلویی
18,000 تومان
پای نارگیل یک کیلویی
16,000 تومان
پای سیب یک کیلویی
13,000 تومان
تارت موز یک کیلویی
16,000 تومان
چیز کیک تنوری یک کیلویی
20,000 تومان
باقلوا اکراینی یک کیلویی
15,000 تومان
شیرینی نازک کره ای و شکری یک کیلویی
15,000 تومان