برگر گلپایگانی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان شهید بابایی ، نبش کوچه 24قارچ برگر یک دوم
1 عدد همبرگر و 1 عدد پنیر پیتزا ورقه ای و قارچ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
8,550 تومان
سالاد کلم
1,425 تومان
فیله مرغ یک دوم
150 گرم فیله مرغ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
7,125 تومان
چیز برگر یک دوم
1 عدد همبرگر و 1 عدد پنیر پیتزا ورقه ای و قارچ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
8,075 تومان
برگر گوشت کامل
2 عدد همبرگر به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و دو عدد سس تک نفره
14,250 تومان
برگر گوشت یک دوم
1 عدد همبرگر به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
7,125 تومان
فیله مرغ کامل
300 گرم فیله مرغ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و دو عدد سس تک نفره
14,250 تومان
فیله مرغ یک دوم
150 گرم فیله مرغ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
7,125 تومان
قارچ برگر کامل
2 عدد همبرگر و 2 عدد پنیر پیتزا ورقه ای و قارچ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و دو عدد سس تک نفره
16,150 تومان
قارچ برگر یک دوم
1 عدد همبرگر و 1 عدد پنیر پیتزا ورقه ای و قارچ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
8,550 تومان
چیز برگر کامل
2 عدد همبرگر و 2 عدد پنیر پیتزا ورقه ای به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و دو عدد سس تک نفره
15,200 تومان
چیز برگر یک دوم
1 عدد همبرگر و 1 عدد پنیر پیتزا ورقه ای و قارچ به همراه گوجه خیارشور و سالاد کلم و یک عدد سس تک نفره
8,075 تومان
قارچ و پنیر اضافه کامل
2 عدد پنیر پیتزا ورقه ای به همراه قارچ
1,900 تومان
قارچ و پنیر اضافه یک دوم
1 عدد پنیر پیتزا ورقه ای به همراه قارچ
950 تومان

زیتون پرورده
2,850 تومان
سالاد کلم
1,425 تومان
ماست خیار
1,900 تومان
ماست موسیر
1,900 تومان

دوغ خانواده مخصوص گلپایگانی
4,750 تومان
دوغ کوچک مخصوص گلپایگانی
1,900 تومان
نوشابه قوطی
2,090 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دلستر قوطی
2,375 تومان
نوشابه خانواده
3,420 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
آب معدنی بزرگ
1,140 تومان
دلستر انگور
4,750 تومان