برگر گلپایگانی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قارچ برگر یک دوم
8,550 تومان
چیز برگر کامل
15,200 تومان
برگر گوشت کامل
14,250 تومان
برگر گوشت یک دوم
7,125 تومان
برگر مرغ کامل
11,400 تومان
برگر مرغ یک دوم
5,700 تومان
قارچ برگر کامل
16,150 تومان
قارچ برگر یک دوم
8,550 تومان
چیز برگر کامل
15,200 تومان
چیز برگر یک دوم
8,075 تومان
قارچ و پنیر اضافه کامل
1,900 تومان
قارچ و پنیر اضافه یک دوم
950 تومان

زیتون پرورده
2,850 تومان
سالاد ذرت
2,850 تومان

دوغ نعنایی خانواده
3,800 تومان
دوغ خانواده
2,850 تومان
دوغ لیوانی
950 تومان
نوشابه قوطی
1,425 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
دلستر قوطی
1,710 تومان
نوشابه خانواده
3,040 تومان
آب معدنی کوچک
665 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
برگر گلپایگانی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:00
19:00 تا 22:30