رضا

چهارراه نادری،خیابان عبید زاکان،شیرینی سنتی رضانان چایی کره ای سه گوش، 650 گرم
11,000 تومان
نان چایی نباتی گل، 600 گرم
7,500 تومان
نان چایی کره ای نرم، 795 گرم
13,500 تومان
نان نازک پسته ، 840 گرم
21,000 تومان
مخلوط سنتی طلق کوچک، 700 گرم
15,000 تومان
مخلوط سنتی طلق بزرگ، 1/200 گرم
25,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی 920 گرم
55,000 تومان
باقلوا پرچمی اعلا کوچک، 500 گرم
30,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی بزرگ، 980 گرم
88,000 تومان
باقلوا پرچمی سنتی کوچک، 535 گرم
48,000 تومان
کلوچه گردویی، 960 گرم
23,000 تومان