بره سفید
( خرید بالای 61,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

یک دست کامل کله و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
64,000 تومان
یک پرس گوشت و آبگوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
13,000 تومان
یک عدد زبان و یک پرس بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
27,000 تومان
یک عدد زبان و نصف بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
18,500 تومان
زبان و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
25,500 تومان
گوشت و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
18,000 تومان
گوشت و مغز و پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
21,000 تومان
2عدد پاچه و بنا گوشت
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
19,000 تومان
یک پرس بنا گوشت و یک عدد پاچه
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
17,000 تومان
مغز و گوشت و زبان
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
28,000 تومان
گوشت و چشم و مغز
(تا 10صبح)همراه با نان تازه،نارنج
27,000 تومان
یک عدد پاچه
(تا 10صبح)
7,000 تومان
زبان
(تا 10صبح)
13,000 تومان
مغز
(تا 10صبح)
13,000 تومان
2 عدد چشم
(تا 10صبح)
7,000 تومان

سیراب وشیردان گوسفندی
(4 تا 9 عصر) سرویس کامل
11,000 تومان
ناموجود

نوشابه بطری
1,250 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی
800 تومان
لیموناد زمزم
پیشنهاد ما
2,800 تومان
دلستر
2,600 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 4000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
بره سفید هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
07:30 تا 10:00
16:00 تا 21:00