سیناویچ

ساندویچ بندری ویژه
6,000 تومان
غول پیکر سیناویچ
(150گرم گوشت گوساله،پنیر گودا،قارچ عمل آوری شده،مغز و زبان، فیله مرغ،ژامبون گوشت)
12,000 تومان
پیتزا مخلوط
10,000 تومان
ساندویچ هات رویال ویژه
8,000 تومان
غول برگر سیناویچ
(300گرم گوشت گوساله،پنیر گودا،قارچ عمل آوری شده،فیله مرغ،ژامبون)
12,000 تومان
غول پیکر سیناویچ
(150گرم گوشت گوساله،پنیر گودا،قارچ عمل آوری شده،مغز و زبان، فیله مرغ،ژامبون گوشت)
12,000 تومان

پیتزا ویژه سیناویچ
14,000 تومان
پیتزا مخلوط
10,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
12,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
12,000 تومان
پیتزا پپرونی
11,000 تومان

همبرگر کلاسیک
5,500 تومان
چیز برگر
6,500 تومان
رویال برگر
8,000 تومان
دوبل برگر
11,000 تومان

ساندویچ هات داگ معمولی
5,000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
6,500 تومان
ساندویچ فلافل معمولی
3,000 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
4,500 تومان
ساندویچ بندری معمولی
4,500 تومان
ساندویچ بندری ویژه
6,000 تومان
ساندویچ مرغ معمولی
6,500 تومان
ساندویچ مرغ ویژه
8,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت(سرد)
5,000 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ(سرد)
5,000 تومان
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
6,500 تومان
ساندویچ هات رویال معمولی
6,500 تومان
ساندویچ هات رویال ویژه
8,000 تومان
ساندویچ فیله معمولی
7,500 تومان
ساندویچ فیله ویژه
9,000 تومان

مرغ بریان
17,000 تومان
مرغ بریان+مخلفات
مخلفات:سالاد اندونزی،گوجه،خیارشور،سس،نان
21,000 تومان

سیب زمینی کوچک
3,500 تومان
سیب زمینی بزرگ
7,000 تومان
سیب زمینی سوپر کوچک
7,000 تومان
سیب زمینی سوپر بزرگ
9,000 تومان
سالاد اندونزی کوچک
3,000 تومان
سالاد اندونزی بزرگ
6,000 تومان
سوپ روز کوچک
3,500 تومان
سوپ روز بزرگ
6,000 تومان
چیپس و پنیر
7,000 تومان

نوشابه شیشه
1,500 تومان
نوشابه بطری
1,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
دلستر قوطی
2,000 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دلستر شیشه
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ خانواده
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
750 تومان
آب معدنی
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان