آبمیوه مکث

قزوین، ابتدای خیابان شهید بابایی، جنب بانک کشاورزی، نبش کوچه نرگس 3آب هویج طبیعی یک و نیم لیتری
12,000 تومان
آب سیب طبیعی یک و نیم لیتری
28,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک و نیم لیتری
32,000 تومان
آب پرتقال طبیعی یک لیتری
20,000 تومان
آب کرفس طبیعی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
سیب هویج طبیعی یک ونیم لیتری
20,000 تومان
سیب پرتقال طبیعی یک ونیم لیتری
30,000 تومان
آناناس پرتقال طبیعی یک لیتری
20,000 تومان
آب آناناس یک ونیم
32,000 تومان
آب هندوانه یک لیتری
10,000 تومان
موهیتو یک لیتری
لیموترش، نعنا، زنجبیل، شربت، یخ
11,000 تومان
آب گوجه یک لیتری
10,000 تومان
آب گوجه و کرفس و سیب یک لیتری
14,000 تومان
آب سیب یک لیتری
17,500 تومان
سیب کرفس یک لیتری
15,000 تومان
سیب کرفس یک ونیم
24,000 تومان
طالبی یک لیتری
10,000 تومان
طالبی یک ونیم لیتری
16,000 تومان