کبابستان
(10درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.

کوبیده معمولی
(بهمراه گوجه+ترشی+ریحان+نارنج)
3,600 تومان
کتف(بازو)
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
3,150 تومان
بال 4 عددی
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
3,150 تومان
کوبیده نگینی
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
4,500 تومان
کوبیده معمولی
(بهمراه گوجه+ترشی+ریحان+نارنج)
3,600 تومان
بال 4 عددی
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
3,150 تومان
کتف(بازو)
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
3,150 تومان
کوبیده نگینی
(بهمراه گوجه+ریحان+نارنج)
4,500 تومان
نان سنگک
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان

نوشابه قوطی
1,350 تومان
نوشابه بطری
900 تومان
نوشابه خانواده
2,520 تومان
دوغ
900 تومان
دلستر قوطی
1,350 تومان
آب کوچک
450 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان