کبابستان

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.

فلسطین غربی،چهارراه مجاهد،جنب میوه فروشی شهسواریکوبیده معمولی
(بهمراه گوجه+ترشی+نارنج)
3,600 تومان
بال 4 عددی
(بهمراه گوجه+نارنج)
3,600 تومان
کتف (بازو)
(بهمراه گوجه+نارنج)
3,600 تومان
کوبیده نگینی
(بهمراه گوجه+نارنج)
4,500 تومان
نان سنگک
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان

نوشابه قوطی
1,620 تومان
نوشابه بطری
1,170 تومان
نوشابه خانواده
3,150 تومان
دوغ
1,350 تومان
دلستر قوطی
1,800 تومان
آب کوچک
450 تومان