جگرستان
(10درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است.

جگر
1 سیخ (تعداد سیخ های لازم برای یک فرد عادی معمولا بین 8 تا 10 سیخ است.)
1,350 تومان
قلوه
1 سیخ
1,125 تومان
خوش گوشت
1 سیخ
1,170 تومان
دل
1 سیخ
1,125 تومان
چربی
1 سیخ
900 تومان
جگر
1 سیخ (تعداد سیخ های لازم برای یک فرد عادی معمولا بین 8 تا 10 سیخ است.)
1,350 تومان
دل
1 سیخ
1,125 تومان
قلوه
1 سیخ
1,125 تومان
چربی
1 سیخ
900 تومان
خوش گوشت
1 سیخ
1,170 تومان
جوجه (به سبک جگری)
1 سیخ
1,170 تومان
نان سنگک
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان

نوشابه قوطی
1,350 تومان
نوشابه خانواده
2,520 تومان
دوغ
900 تومان
دلستر قوطی
1,350 تومان
نوشابه بطری
900 تومان
آب کوچک
450 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
جگرستان هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
11:30 تا 22:00