نمونه

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، مجتمع تجاری نارون، طبقه اولچلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
22,800 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
26,600 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
19,000 تومان
چلو کباب تیکه ماستی
36,100 تومان
چلو کباب سلطانی
47,500 تومان
چلو کباب چنجه مخصوص
35,150 تومان
چلو کباب بختیاری
29,450 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
41,800 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
22,800 تومان
چلو کباب حاج حسین
28,025 تومان
چلو جوجه کباب ران
24,700 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص (گوسفندی)
26,600 تومان
برنج ساده
4,750 تومان


خوراک سلطانی ویژه
بدون برنج
41,800 تومان
خوراک برگ مخصوص
بدون برنج
35,150 تومان
خوراک تیکه ماستی
بدون برنج
32,300 تومان
خوراک چنجه ویژه
بدون برنج
31,350 تومان
خوراک بختیاری ویژه
بدون برنج
24,700 تومان
خوراک جوجه ران ویژه
بدون برنج
20,900 تومان
خوراک کوبیده حاج حسین
بدون برنج
19,950 تومان
خوراک جوجه سینه ویژه
بدون برنج
18,050 تومان

قیمه نثار محلی قزوین
23,750 تومان
کشک بادمجان
11,400 تومان
میرزا قاسمی
11,400 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
19,000 تومان

فیله استیک با سس قارچ
59,850 تومان
استیک مرغ با سس پنیر
31,350 تومان
جوجه چینی با سس تاتار
29,450 تومان
شنیسل ماهی با سس تاتار
27,550 تومان
شنیسل مرغ با سس تاتار
27,550 تومان

سالاد فصل سرآشپز
8,550 تومان
سوپ بزرگ سه نفره
6,650 تومان
ماست و خیار
3,325 تومان
ماست بورانی بادمجان
3,800 تومان
زیتون پرورده
4,750 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
آب معدنی
950 تومان
فانتا قوطی
2,280 تومان
اسپرات قوطی
2,280 تومان
زیرو قوطی
2,280 تومان
سودا
11,400 تومان