تیک

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار آیت الله خامنه ای،روبروی کارخانه آلومتککریسپی
(سینه مرغ با پودر سوخاری، پنیر، گوجه، خیارشور)
12,350 تومان
پیتزا سی سی لی
(گوشت تکه ای فیله گوساله، پیاز، پودر سیر، قارچ و پنیرو زیتون)
21,850 تومان
سوخاری 3تکه اسپایسی
(3تکه مرغ تند، سیب زمینی، نان)
26,600 تومان
پیتزا ویژه تیک
(ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر و زیتون)
17,100 تومان
پیتزا کدروپل
(پپرونی، فیله گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر و زیتون)
21,850 تومان
پیتزا سی سی لی
(گوشت تکه ای فیله گوساله، پیاز، پودر سیر، قارچ و پنیرو زیتون)
21,850 تومان
پیتزا میکس
(فیله گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای و قارچ و پنیر)
21,850 تومان
پیتزا باروژ
(پپرونی، سالامی، تست چیز، پنیر)
20,900 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
(گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر)
19,950 تومان
پیتزا سبزیجات
(ذرت، گوجه، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر و زیتون)
13,300 تومان
پیتزا مرغ و قارچ
(فیله مرغ، قارچ، پنیر)
18,050 تومان
پیتزا پپرونی
(کالباس پپرونی مخصوص، پنیر و سس)
19,000 تومان
پیتزا پنیر
(گوجه و پنیر)
9,500 تومان
پیتزا مکزیکی
(ژامبون گوشت، پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر)
17,100 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ
(سوسیس کوکتل، قارچ و پنیر)
14,250 تومان
پیتزا مخلوط
(ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، فلفل دلمه ای، قارچ و پنیر )
14,725 تومان
پیتزا یونانی
(گوشت چرخ کرده، بادمجون، فلفل دلمه ای، قارچ)
17,100 تومان

کریسپی
(سینه مرغ با پودر سوخاری، پنیر، گوجه، خیارشور)
12,350 تومان
دوبل برگر
(دو عدد همبرگر، گوجه، خیارشور)
16,150 تومان
دوبل چیز برگر
(دوعدد همبرگر، گوجه، پنیر، خیارشور)
17,100 تومان
کلدن کریسپی
(فیله اسپایسی، ژامبون گوشت با پنیر گودا)
14,250 تومان
همبرگر
(همبرگر، گوجه، خیارشور)
7,600 تومان
چیز برگر
(همبرگر، پنیر، قارچ، گوجه و خیارشور)
8,550 تومان
قارچ برگر
(همبرگر، پنیر، قارچ، گوجه و خیارشور)
9,500 تومان
رویال برگر
(همبرگر، ژامبون، گوشت تنوری، گوجه و خیارشور)
9,500 تومان
چیکن برگر
(فیله زعفرانی، گوجه، خیارشور)
11,400 تومان

سوخاری دو تکه
(دو تکه مرغ، سیب زمینی، نان)
14,250 تومان
سوخاری 4تکه
(4تکه مرغ، سیب زمینی، نان)
28,500 تومان
فیله مرغ سوخاری
(5تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، نان)
17,100 تومان
بال سوخاری
(5تکه سوخاری، سیب زمینی، نان)
17,100 تومان
سوخاری 2تکه اسپایسی
(2تکه مرغ تند، سیب زمینی، نان)
16,150 تومان
فیله کبابی
(5تکه فیله کبابی، سیب زمینی و نان)
18,050 تومان
سوخاری 3تکه اسپایسی
(3تکه مرغ تند، سیب زمینی، نان)
26,600 تومان
بال اسپایسی
(5تکه بال سوخاری تند، سیب زمینی و نان)
18,050 تومان
چیکن استریپس
4تکه فیله مرغ تند، سیب زمینی و نان)
15,200 تومان

رست بیف
(ژآمبون گوشت، فیله مرغ، گوشت تکه ای، پنیر قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور)
17,100 تومان
ویژه تنوری
(همبرگر، فیله مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، خیارشور)
14,250 تومان
زاپاتا تیک
(2تکه فیله مرغ، گوشت تکه ای، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور)
17,100 تومان
استیک گوشت
(گوشت تکه ای، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه خیارشور)
16,150 تومان
استیک مرغ
(سینه مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه خیارشور)
14,250 تومان
ژامبون گوشت تنوری
(ژامبون گوشت، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
8,550 تومان
ژامبون مرغ تنوری
(ژامبون مرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
8,550 تومان
ژامبون گوشت سرد
(ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
6,650 تومان
ژامبون مرغ سرد
(ژامبون مرغ، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی)
6,650 تومان
هات داگ پنیر
(هات داگ، پنیر، گوجه و خیارشور)
8,550 تومان
هات داگ
(هات داگ، گوجه، خیارشور)
7,600 تومان

سوپ
1,900 تومان
سیب زمینی سرخ شده
4,750 تومان
سیب زمینی سوخاری
5,700 تومان
قارچ سوخاری
5,700 تومان
سیب زمینی پنیر
6,650 تومان
قارچ پنیر
7,600 تومان
چیپس و پنیر
7,600 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
سالاد کلم
950 تومان
نان سیر
7,600 تومان
سیب زمینی ویژه
9,500 تومان

نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر قوطی
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
4,275 تومان
آب معدنی کتابی
950 تومان