تشریفات

قزوین،خیابان حکم آباد،نبش کوچه فروغچلو جوجه کباب
13,000 تومان
سالاد فصل
2,500 تومان
چلو قورمه سبزی
12,000 تومان
چلو قیمه نثار
13,000 تومان
چلو کباب سلطانی با گوشت فیله
32,000 تومان
چلو کباب برگ با گوشت فیله
27,000 تومان
چلو کباب بختیاری با گوشت فیله
20,000 تومان
باقالی پلو با ماهیچه
20,000 تومان
چلو کباب شیرازی (کوبیده-جوجه)
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده
13,000 تومان
چلو جوجه کباب
13,000 تومان
چلو قیمه نثار
13,000 تومان
چلو قیمه بادمجان
12,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی
12,000 تومان
چلو قورمه سبزی
12,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
13,000 تومان
سالاد الویه (وعده شام)
6,000 تومان

هویج پلو
دوشنبه ها
11,000 تومان
لوبیا پلو همراه با سالاد شیرازی
چهارشنبه ها
10,000 تومان
ناموجود
آش دوغ
جمعه ها
6,000 تومان
ناموجود

کشک بادمجان
5,000 تومان
سالاد فصل
2,500 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان

نوشابه خانواده
3,200 تومان
نوشابه بطری
1,200 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
3,950 تومان
دوغ زالی بطری
2,500 تومان
دوغ خانواده زالی
4,500 تومان
دوغ بطری
1,200 تومان
آب معدنی بزرگ
1,200 تومان
آب معدنی کوچک
700 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان