تلخ

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیرینی تر ترکیبی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
16,000 تومان
شیرینی تر ناپلئونی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
17,500 تومان
شیرینی تر زانت، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
15,000 تومان
کیک بستنی، یک کیلو
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
17,000 تومان
تیرامیسو دانه ای
احتمال عدم تطابق تزئین شیرینی با تصویر وجود دارد.
4,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومانتلخ هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
09:00 تا 22:30