نسترن

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیرینی نان خامه ای، یک کیلو
16,000 تومان
شیرینی تر رولت،یک کیلو
16,000 تومان
شیرینی تر لطیفه، یک کیلو
17,000 تومان
شیرینی تر ناپلئونی، یک کیلو
17,500 تومان
شیرینی تر مخلوط، یک کیلو
16,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیرینی خشک دانمارکی، یک کیلو
13,000 تومان
شیرینی خشک کره مارسبانی، یک کیلو
13,000 تومان
شیرینی خشک نارگیلی، یک کیلو
17,000 تومان
شیرینی خشک گردویی، یک کیلو
17,000 تومان
شیرین خشک پای سیب، یک کیلو
12,500 تومان
شیرینی خشک دونات، یک کیلو
15,000 تومان
شیرینی خشک رولت، یک کیلو
14,000 تومان
شیرینی خشک ترکیبی، یک کیلو
14,000 تومان
شیرینی خشک کشمشی،یک کیلو
13,000 تومان
شیرینی کیک یزدی، یک کیلو
10,000 تومان
شیرینی خشک فلور، یک کیلو
10,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کیک آماده بریلو رنگی، یک کیلو و نیم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
27,000 تومان
کیک آماده بریلو رنگی،یک کیلو و دویست گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
21,500 تومان
کیک آماده رو شکلاتی، یک کیلو و نیم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
27,000 تومان
کیک آماده رو شکلاتی، یک کیلو و دویست گرم
احتمال عدم تطابق تزئین روی کیک با تصویر وجود دارد.
21,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
باقلوا لوزی، یک کیلو
75,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص، یک کیلو
45,000 تومان
شیرینی نان نازک،یک کیلو
17,000 تومان
شیرینی نان چایی خانگی،یک کیلو
12,500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان