آجیل حاج مهدی خشکباری (عبیدزاکان)

بلوار شمالی



انجیر اعلا، نیم کیلو
17,000 تومان
زردآلو بی هسته، نیم کیلو
درشت
13,250 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری ، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
6,360 تومان
بادام زمینی ریز، نیم کیلو
6,360 تومان
خرما پیارمی، نیم کیلو
17,000 تومان
آجیل شیرین ممتاز، نیم کیلو
مغز گردو - بادام هندی -پسته دست چین -مغز بادام - کشمش
31,200 تومان
آجیل گردی، نیم کیلو
پسته اکبری دست چین - مغز بادام - بادام هندی - بادام کاغذی
42,900 تومان
پسته احد آقایی شور، نیم کیلو
زعفرانی
47,900 تومان
پسته احمد آقایی خام، نیم کیلو
46,400 تومان
پسته اکبری شور، نیم کیلو
زعفرانی
53,000 تومان
پسته اکبری خام، نیم کیلو
52,200 تومان
پسته فندوقی شور، نیم کیلو
زعفرانی
45,300 تومان
پسته فندوقی خام، نیم کیلو
43,700 تومان
فندوق پوست دار، نیم کیلو
20,650 تومان
مغز فندوق شور، نیم کیلو
36,000 تومان
مغز فندوق خام ایرانی ، نیم کیلو
45,000 تومان
مغز بادام خام اعلا، نیم کیلو
36,000 تومان
مغز بادام شور اعلا، نیم کیلو
36,000 تومان
بادام منقا، نیم کیلو
26,000 تومان
بادام زمینی ریز، نیم کیلو
6,360 تومان
بادام زمینی چینی، نیم کیلو
9,800 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید، نیم کیلو
7,000 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری ، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
6,360 تومان
تخمه هندوانه اعلا، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
8,500 تومان
تخمه کدو گوشتی، نیم کیلو
19,100 تومان
تخمه کدو مشهدی، نیم کیلو
11,700 تومان
تخمه ژاپنی اعلا، نیم کیلو
14,850 تومان
مغز گردو سوپر، نیم کیلو
45,600 تومان
انجیر اعلا، نیم کیلو
17,000 تومان
انجیر پرک، نیم کیلو
45,000 تومان
انجیر ممتاز، نیم کیلو
23,850 تومان
کاچو هندی 240 خام، نیم کیلو
55,000 تومان
کاچو هندی 240، نیم کیلو
زعفرانی
55,650 تومان
زردآلو بی هسته، نیم کیلو
درشت
13,250 تومان
نخود گل، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (بی نمک و دو آتشه ) ذکر گردد
8,400 تومان
کشمش سبزه ممتاز، نیم کیلو
15,370 تومان
کشمش پلویی، نیم کیلو
در دو نوع (طلایی و قهوه ای ) موجود میباشد
9,500 تومان
کشمش شاهانی، نیم کیلو
بی هسته و درشت
22,260 تومان
خرما پیارمی، نیم کیلو
17,000 تومان
آلبالو نیمه خشک، نیم کیلو
80,000 تومان
زعفران سر گل قائنات یک مثقال
36,000 تومان
زعفران سر گل قائنات نیم مثقال
20,000 تومان