آجیل حاج مهدی خشکباری (عبیدزاکان)

بلوار شمالیآجیل شیرین ممتاز، نیم کیلو
مغز گردو - بادام هندی -پسته دست چین -مغز بادام - کشمش
47,615 تومان
آجیل چهار مغز، نیم کیلو
600,000 تومان
آجیل گردی، نیم کیلو
پسته اکبری دست چین - مغز بادام - بادام هندی - بادام کاغذی
61,000 تومان
پسته احد آقایی شور، نیم کیلو
زعفرانی
69,550 تومان
پسته احمد آقایی خام، نیم کیلو
67,945 تومان
پسته اکبری شور، نیم کیلو
زعفرانی
70,620 تومان
پسته اکبری خام، نیم کیلو
70,620 تومان
پسته فندوقی شور، نیم کیلو
زعفرانی
58,850 تومان
پسته فندوقی خام، نیم کیلو
58,850 تومان
فندوق پوست دار، نیم کیلو
31,565 تومان
مغز فندوق شور، نیم کیلو
58,850 تومان
مغز فندوق خام ایرانی ، نیم کیلو
58,850 تومان
مغز بادام خام اعلا، نیم کیلو
53,500 تومان
مغز بادام شور اعلا، نیم کیلو
55,100 تومان
بادام منقا، نیم کیلو
38,520 تومان
بادام زمینی استانه، نیم کیلو
19,260 تومان
بادام زمینی ریز، نیم کیلو
11,235 تومان
بادام زمینی چینی، نیم کیلو
11,235 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید، نیم کیلو
9,630 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری ، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
8,560 تومان
تخمه هندوانه اعلا، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (گلپر و نمکی ) را ذکر نمایید
15,200 تومان
تخمه کدو گوشتی، نیم کیلو
25,680 تومان
تخمه کدو مشهدی، نیم کیلو
18,190 تومان
مغز گردو سوپر، نیم کیلو
69,550 تومان
انجیر اعلا، نیم کیلو
19,260 تومان
انجیر پرک، نیم کیلو
45,500 تومان
انجیر ممتاز، نیم کیلو
30,500 تومان
کاچو هندی 240 خام، نیم کیلو
68,480 تومان
کاچو هندی 240، نیم کیلو
زعفرانی
68,480 تومان
زردآلو بی هسته، نیم کیلو
درشت
13,250 تومان
نخود گل، نیم کیلو
لطفا نوع محصول (بی نمک و دو آتشه ) ذکر گردد
8,400 تومان
کشمش سبزه ممتاز، نیم کیلو
15,515 تومان
کشمش پلویی، نیم کیلو
در دو نوع (طلایی و قهوه ای ) موجود میباشد
9,900 تومان
کشمش شاهانی، نیم کیلو
بی هسته و درشت
30,500 تومان
زعفران سر گل قائنات یک مثقال
45,000 تومان
زعفران سر گل قائنات نیم مثقال
23,000 تومان