آجیل حاج مهدی خشکباری (عبیدزاکان)

کشمش شاهانی ،نیم کیلو
20,000 تومان
انجیر ممتاز ،نیم کیلو
26,000 تومان
تخمه کدو گوشتی ،نیم کیلو
13,780 تومان
مغز فندوق خام ،نیم کیلو
36,000 تومان
آجیل شیرین ممتاز،نیم کیلو
29,960 تومان
آجیل چهار مغز ،نیم کیلو
40,000 تومان
آجیل گردی ،نیم کیلو
37,900 تومان
پسته احد آقایی شور ،نیم کیلو
31,500 تومان
پسته احمد آقایی خام ،نیم کیلو
31,500 تومان
پسته قزوین شور ، نیم کیلو
25,500 تومان
پسته اکبری شور ،نیم کیلو
36,000 تومان
پسته اکبری خام ،نیم کیلو
36,000 تومان
پسته فندوقی شور ،نیم کیلو
28,355 تومان
پسته فندوقی خام ،نیم کیلو
28,355 تومان
مغز پسته ،نیم کیلو
46,500 تومان
فندوق پوست دار ،نیم کیلو
20,650 تومان
مغز فندوق شور ،نیم کیلو
36,000 تومان
مغز فندوق خام ،نیم کیلو
36,000 تومان
مغز بادام خام اعلا ،نیم کیلو
33,170 تومان
مغز بادام شور اعلا ،نیم کیلو
33,170 تومان
مغز بادام ایرانی شور ،نیم کیلو
36,000 تومان
بادام منقا ،نیم کیلو
26,000 تومان
بادام زمینی استانه ،نیم کیلو
14,445 تومان
بادام زمینی ریز ،نیم کیلو
5,750 تومان
بادام زمینی چینی ،نیم کیلو
7,500 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید ،نیم کیلو
4,500 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری شور ،نیم کیلو
5,850 تومان
تخمه آفتابگردان شمشیری گلپر ،نیم کیلو
5,850 تومان
تخمه هندوانه اعلا ،نیم کیلو
8,500 تومان
تخمه هندوانه قمی ،نیم کیلو
8,500 تومان
تخمه کدو گوشتی ،نیم کیلو
13,780 تومان
تخمه کدو مشهدی ،نیم کیلو
11,700 تومان
تخمه ژاپنی اعلا ،نیم کیلو
14,850 تومان
مغز گردو خورشتی ،نیم کیلو
25,500 تومان
مغز گردو سوپر ،نیم کیلو
41,250 تومان
انجیر اعلا ،نیم کیلو
20,700 تومان
انجیر پرک ،نیم کیلو
45,000 تومان
انجیر ممتاز ،نیم کیلو
26,000 تومان
کاچو هندی 240 خام ،نیم کیلو
47,700 تومان
کاچو هندی 240 ،نیم کیلو
47,700 تومان
برگه زرآلو،نیم کیلو
8,560 تومان
زردآلو بی هسته ،نیم کیلو
11,770 تومان
نخود گل ،نیم کیلو
8,400 تومان
نخود شور ،نیم کیلو
8,400 تومان
کشمش سبزه ممتاز ،نیم کیلو
9,300 تومان
کشمش سبزه اعلا ،نیم کیلو
7,500 تومان
کشمش پلویی ، یک کیلو
9,500 تومان
کشمش شاهانی ،نیم کیلو
20,000 تومان
کشمش مویز ،نیم کیلو
7,400 تومان
خرما پیارمی ،نیم کیلو
14,800 تومان
آلبالو فرآوری ،نیم کیلو
6,900 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 1000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان