شیرینی گلتراش

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان شهید بابایی،کوچه16،پلاک17شیرینی مخلوط
700گرم
22,325 تومان
شیرینی سبوس گندم
500گرم
12,825 تومان
شیرینی نان چایی
500گرم
10,925 تومان
شیرینی نخودچی درجه یک
500گرم
12,825 تومان
شیرینی نخودچی گل ممتاز
500گرم
22,325 تومان
شیرینی سابله نخود چی
500گرم
15,675 تومان
شیرینی پادرازی
500گرم
14,725 تومان
شیرینی قندی
500گرم
14,725 تومان
شیرینی چرخی رو خرفه
500گرم
14,725 تومان
شیرینی نارگیلی
400گرم
13,775 تومان

باقلوا گل پیچ
500گرم
21,375 تومان
باقلوا لوزی درجه یک
500گرم
33,725 تومان
باقلوا لوزی ممتاز
500گرم
47,975 تومان