شیرینی توحید
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نان چایی نیم کیلویی کنجدی
6,175 تومان
نان چایی نیم کیلویی پسته ای
7,220 تومان
نان چایی یک کیلویی کنجدی
12,350 تومان
نان چایی یک کیلویی پسته ای
14,250 تومان
نان چایی یک کیلویی مخلوط
13,300 تومان
نان چایی یک و نیم کیلویی کنجدی
18,525 تومان
نان چایی یک و نیم کیلویی مخلوط
20,520 تومان
نان چایی دو کیلویی کنجدی
25,650 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نان نازک نیم کیلویی
10,260 تومان
نان نازک یک کیلویی
15,390 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
باقلوا لوزی نیم کیلویی
41,040 تومان
باقلوا لوزی یک کیلویی
85,120 تومان
باقلوا پیچ بسته ای
600تا800 گرم
37,905 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیرینی سنتی مخلوط بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان نخودی بسته ای
750گرم
20,520 تومان
شیرینی نان چرخی بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان برنجی بسته ای
600تا800گرم
16,435 تومان
شیرینی نان پادرازی بسته ای
600تا800گرم
12,350 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نان زنجبیلی بسته ای
13عدد
4,750 تومان
نان شیرمال بسته ای
3عدد
4,750 تومان
نان روغنی بسته ای
2عدد کامل
5,700 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کیک شربتی نیم کیلویی
6,175 تومان
نان کسمه ای بسته ای
600تا800گرم
10,450 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این : 0 تومان