لبنیات آریا

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیر کیلویی
1,450 تومان
شیر بطری پرچرب ،پاکبان
2,700 تومان
شیر بطری کم چرب ،پاکبان
2,700 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ماست متوسط
2,800 تومان
ماست بزرگ
4,000 تومان
ماست سون ،500گرمی
2,800 تومان
ماست سون ،900گرمی
5,000 تومان
ماست موسیر خامه ای ،نیم کیلو
4,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پنیر سفید،نیم کیلو
4,750 تومان
پنیر لاکتیکی ،نیم کیلو
6,000 تومان
پنیر بلغاری ،نیم کیلو
9,000 تومان
پنیر لیقوان ،نیم کیلو
13,000 تومان
پنیر گلپایگان ،نیم کیلو
9,500 تومان
پنیر کوزه ،نیم کیلو
14,000 تومان
پنیر پگاه بسته ای
4,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دوغ سفت ،نیم کیلو
3,000 تومان
دوغ پاکبان ،بسته ای
2,500 تومان
دوغ گازدار کاله
3,800 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
1,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کره پاک ،25گرمی
950 تومان
کره پاک ،50گرمی
1,800 تومان
کره پاک ،100گرمی
3,500 تومان
کره چرخی نیم کیلو
11,500 تومان
کره مشکی نیم کیلو
13,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
تخم مرغ بسته ای ،9عدد
5,000 تومان
تخم مرغ بلدرچین بسته ای
2,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
خامه ،150گرمی
3,000 تومان
خامه پگاه بسته ی 250گرمی
3,500 تومان
سرشیر نیم کیلویی
10,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
عسل با موم نیم کیلو
20,000 تومان
عسل بدون موم نیم کیلو
15,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ارده مایه شایلی بسته ی 800گرمی
16,500 تومان
ارده مایه شایلی 500گرمی
11,500 تومان
اگردک
3,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
خرما مینابی ،نیم کیلو
6,500 تومان
خرما ربی ،نیم کیلو
5,500 تومان
خرما رطب اعلا ،بسته ای
9,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
حلوا ارده شابلی ،بسته ی 800گرمی
12,000 تومان
حلوا ارده شابلی ،بسته ی 500گرمی
8,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
شیره بی دانه ،نیم کیلو
10,000 تومان
شیره چفته ،نیم کیلو
9,000 تومان
شیره توت ،نیم کیلو
17,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سمنو کوچک
3,500 تومان
سمنو بزرگ
5,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 2000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این : 0 تومان