صبحانه و عصرانه حلیم نمونه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
آش حلیم
4,000 تومان
عدسی
4,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه
1,500 تومان
آب میوه
1,500 تومان
آب معدنی
500 تومان
دوغ
1,000 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این صبحانه و عصرانه : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 2000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این صبحانه و عصرانه: 0 تومانحلیم نمونه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
07:00 تا 12:00