حلیم نمونه

خیابان شهید بابایی،روبه روی استاندارد،بین کوچه33و31آش حلیم
1 پرس - پذیرش سفارش تا قبل از 10 صبح
4,000 تومان
عدسی
1 پرس - پذیرش سفارش تا قبل از 10 صبح
4,000 تومان
املت
5,000 تومان
املت شاپوری
گوشت چرخ کرده/تخم مرغ/رب
7,500 تومان
نیمرو ویژه (پیاز داغ)
4,500 تومان
سوسیس تخم مرغ
5,000 تومان

نوشابه
1,500 تومان
آب میوه
1,500 تومان
آب معدنی
500 تومان
دوغ
1,000 تومان