رستوران برگر ذغالی مزه
(0 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانبرگر ذغالی مزه هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00
90 گرمی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,500 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,500 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,500 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، قارچ ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,000 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
10,000 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
9,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
8,000 تومان

120 گرمی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,500 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,000 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,000 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
10,000 تومان

250 گرمی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
21,500 تومان
هات برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
24,000 تومان
دوبل چیز برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
33,500 تومان
دوبل برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
31,500 تومان
گراند برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
21,000 تومان
قارچ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان
چیز برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
18,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,500 تومان

هات داگ ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت ، قارچ ، پنیر گودا ،خیار شور ، گوجه فرنگی ،کاهو ، سس خردل
10,000 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ،پنیر گودا، سس خردل
7,000 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ،کاهو، سس خردل
6,000 تومان

ساندویچ های فرانسوی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ فرانسوی کلاسیک
ژامبون گوشت 90%،قارچ،پنیر موزارلا،سس مخصوص (تنوری)
13,000 تومان
ساندویچ فرانسوی پپرونی
پپرونی،قارچ،پنیر موزارلا،سس مخصوص (تنوری)
11,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
فیله مرغ ویژه
3عدد فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر، کلم، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
12,500 تومان
گریل چیکن
3عدد فیله مرغ مزه دار گریل شده، قارچ، کلم، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
10,000 تومان
ویژه مخلوط
استیک، فیله مرغ، قارچ، ژامبون، پنیر، کلم، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص
15,000 تومان

پیش غذا و نوشیدنی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیر
9,000 تومان
فیله استریپس
12,500 تومان
ایستک قوطی
1,500 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
موهیتو هوفنبرگ
3,000 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دوغ قوطی پاکبان
2,000 تومان
دوغ زالی نیم لیتری با سبزیجات معطر
2,500 تومان
ساندیس انگور خانواده
2,500 تومان