رستوران برگر ذغالی مزه

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,000 تومان
هات برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
17,000 تومان
دوبل چیز برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,500 تومان
دوبل برگر / 90 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
14,500 تومان
گراند برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,500 تومان
قارچ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,500 تومان
اگ برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,000 تومان
چیز برگر / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
10,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 90 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
9,000 تومان
زینگر / 90 گرمی
2 عدد فیله مرغ گریل شده ، ژامبون گوشت ، قارچ ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
16,000 تومان
هات برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان
دوبل چیز برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
21,000 تومان
دوبل برگر / 120 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
18,500 تومان
گراند برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
15,500 تومان
قارچ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,500 تومان
اگ برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
13,000 تومان
چیز برگر / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
12,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 120 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
11,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
برگر ویژه مزه / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، فیله مرغ کریسپی ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
25,000 تومان
هات برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ،هات داگ ، پپرونی ، پنیر موزارلا ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
28,000 تومان
دوبل چیز برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
38,500 تومان
دوبل برگر / 250 گرمی
2 عدد همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
34,500 تومان
گراند برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، ژامبون گوشت ، پنیر گودا ،قارچ ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
24,500 تومان
قارچ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، قارچ ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
22,500 تومان
اگ برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، نیمرو ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
22,000 تومان
چیز برگر / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، پنیر گودا ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
21,000 تومان
همبرگر کلاسیک / 250 گرمی
همبرگر با گوشت تازه ، کلم ، کاهو ، خیار شور ، گوجه فرنگی ، سس مخصوص
19,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
گراند هات داگ
هات داگ فرانکفور تر زغالی، ژامبون گوشت ، قارچ ، پنیر گودا ،خیار شور ، گوجه فرنگی ،کاهو ، سس خردل
12,000 تومان
هات داگ چیزوگیتال
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ،پنیر گودا، سس خردل
8,500 تومان
هات داگ کلاسیک
هات داگ فرانکفور تر زغالی، خیار شور ، گوجه فرنگی ،کاهو، سس خردل
7,500 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
5,000 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی با قارچ و ژامبون و پنیر
10,000 تومان
ایستک قوطی
2,000 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
موهیتو هوفنبرگ
3,000 تومان
نوشابه خانواده
3,000 تومان
ایستک خانواده
3,000 تومان
دوغ زالی نیم لیتری با سبزیجات معطر
2,500 تومان
باواریا
5,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان