آرمانی
(5درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 70,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

کوبیده تک سیخ
بدون مخلفات
4,750 تومان
قیمه نثار
18,050 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
21,850 تومان
چلو جوجه کباب فسنجان
21,850 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
18,050 تومان
قیمه نثار
18,050 تومان
چلو کباب لقمه
19,950 تومان
چلو کباب لقمه نگینی
21,850 تومان
چلوکباب کوبیده معمولی
16,150 تومان
چلوجوجه کباب معمولی
16,150 تومان
چلو کباب بختیاری
23,750 تومان
چلو کباب مخصوص سر اشپز
46,550 تومان
چلو کباب شیشلیک بره
51,300 تومان
چلو کباب برگ گوسفندی
42,750 تومان
چلو کباب برگ گوساله
32,300 تومان
چلو ماهی قزل آلا
24,700 تومان
چلو کباب سلطانی گوسفندی
46,550 تومان
چلو کباب سلطانی گوساله
36,100 تومان
چلو جوجه کباب مکزیکی
21,850 تومان

کوبیده تک سیخ
بدون مخلفات
4,750 تومان
خوراک جوجه ویژه
14,250 تومان
خوراک لقمه نگینی
18,050 تومان
خوراک لقمه (بناب)
14,250 تومان
خوراک جوجه معمولی
11,400 تومان
خوراک مخصوص آرمانی (افشاری)
42,750 تومان
خوراک شیشلیک بره
47,500 تومان
خوراک برگ گوسفندی
38,950 تومان
خوراک برگ گوساله
28,500 تومان
خوراک کباب بختیاری
19,950 تومان
خوراک جوجه کباب فسنجان
18,050 تومان
خوراک کباب مکزیکی
18,050 تومان

پیتزا سیرواستیک بزرگ
37,050 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری بزرگ
29,450 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی بزرگ
29,450 تومان
ناموجود
پیتزا سیر و استیک نرمال
19,950 تومان
ناموجود
پیتزا چیکن کاری نرمال
16,150 تومان
ناموجود
پیتزا پپرونی نرمال
16,150 تومان
ناموجود

سالاد آرمانی
8,550 تومان
ماست موسیر
2,850 تومان
ماست خیار
2,850 تومان
ماست
1,900 تومان
میرزا قاسمی
8,550 تومان
کشک بادمجان
8,550 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
زیتون
3,800 تومان
سوپ
3,800 تومان

گوجه تک سیخ
1,425 تومان
برنج اضافه
4,750 تومان

نوشابه قوطی
1,425 تومان
آب معدنی
760 تومان
دوغ محلی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
هوفنبرگ
2,375 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال : 0 تومان
آرمانی هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 15:30
19:00 تا 22:30